Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie? Tutaj znajdziesz odpowiedź

1. Czy mogę legalnie umieścić tutaj dane osobowe najemcy?

Tak, o ile najemca podpisał klauzulę, którą udostępniamy na stronie głównej i do czasu dodania wpisu nie odwołał jej oraz Ty, jako wynajmujący masz zgłoszony zbiór danych osobowych do RODO.

2. Jeśli najemca będzie żądać ode mnie usunięcia danych, czy muszę to zrobić?

Tak, po otrzymaniu informacji od najemcy, że cofa on zgodę na umieszczenie danych w serwisie – powinieneś usunąć te dane.

3. Dodałem ocenę najemcy, jednak okazało się, że nie mam podpisanej klauzuli. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Zaloguj się niezwłocznie na swoje konto i usuń te dane. Umieszczenie danych bez klazuli może oznaczać dla Ciebie karę grzywny lub pozbawienia wolności, o ile najemca będzie dochodził swoich roszczeń przed sądem.