Trzy proste kroki

1

Sprawdź
najemcę.

2

Podpisz umowę
z klauzulą pozwalającą
na wpisanie do naszego rejestru.

3

Oceń
współpracę
z najemcą.

Klauzula

Chcesz dodać swojego najemcę?

Potrzebujesz odpowiedniej klauzuli w umowie jeśli chcesz podziękować za dobrą współpracę lub ostrzec innych. Poniżej udostępniamy jej wzór, skondensowany i możliwe krótki. Dołącz go do umowy najmu jako dodatkowe oświadczenie pod podpisami na umowie.

Jakie dane gromadzimy?

Oprócz danych takich jak imię i nazwisko, pesel, nip, nr paszportu, nr karty pobytu, adres e-mail, gromadzimy także subiektywne oceny poszczególnych najemców.

Dane Najemcy mogą zostać umieszczone przez Wynajmującego w dwóch przypadkach:

Pozytywnej współpracy z Najemcą, co oznacza, że:

 • Najemca terminowo uiszczał należności
 • Dbał o porządek w wynajmowanym lokalu
 • Pozostawił lokal w stanie niezniszczonym ponad przeciętne użytkowanie
 • Terminowo opuścił zajmowany lokal
 • Nie było na Najemcę skarg od innych lokatorów budynku
 • Wywiązywał się ze wszystkich warunków zawartej z wynajmującym umowy najmu

Negatywnej współpracy z Najemcą, co oznacza, że:

 • Najemca nie wywiązywał się z warunków umowy najmu w zakresie:
 • Opłacania czynszu
 • Opłacania opłat eksploatacyjnych
 • Terminowego opuszczenia lokalu
 • Pozostawienia wyposażenia w należytym stanie
 • Pozostawienia lokalu w należytym stanie technicznym
 • Podania błędnych danych osobowych
 • Naruszenia porządku domowego

Formularz kontaktowy


Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.

Polityka prywatności Google, Warunki usługi Google.